fbpx

Kansalaisaloite eläinten perusoikeuksista luovutetaan eduskunnalle – aloite on ensimmäinen, joka ehdottaa muutosta perustuslakiin

Kansalaisaloite eläinten oikeuksista perustuslakiin luovutetaan eduskunnalle torstaina 14. joulukuuta klo 13. Aloite on ensimmäinen eduskuntaan etenevä kansalaisaloite, joka ehdottaa muutosta Suomen perustuslakiin.

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n laatimassa aloitteessa esitetään, että Suomen perustuslakiin nostettaisiin eläimiä koskevat perusoikeudet ihmisoikeuksien rinnalle, kuten oikeus tulla otetuksi huomioon kaikessa päätöksenteossa, joka vaikuttaa olennaisesti eläimen elinolosuhteisiin tai -mahdollisuuksiin.

Aloite jätettiin kansalaisaloite.fi -palveluun helmikuussa 2023, ja sen kannatusilmoitusten määrä ylitti vaadittavat 50 000. Seuraavaksi aloite on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. 

Nykyisellään Suomen perustuslaissa ei ole eläimiä koskevia kirjauksia. Perusoikeuksilla tarkoitetaan tällä hetkellä jokaiselle ihmiselle perustuslaissa turvattuja oikeuksia, kuten oikeutta elämään, omaisuuden suojaa ja elinkeinovapautta. Ihmisten perusoikeudet ohittavat pääsääntöisesti eläinten suojaksi säädetyt lait. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi ihmisten elinkeinovapaus on painavampi oikeus kuin eläimen hyvinvointi. 

Lakialoite eläinten perusoikeuksien säätämiseksi Suomen perustuslaissa vie jokaiselle kansanedustajalle tarkkaan pohdittavaksi suhteemme eläimiin ja yhteiseen elinpiiriimme. Aloite kutsuu tekemään päätöksiä, jotka eivät ainoastaan vaikuta eläinten elinmahdollisuuksiin, vaan myös ihmisten tulevaisuuteen.

“Se, miten käytämme eläimiä ei aiheuta kärsimystä pelkästään eläimille, vaan on osasyy myös aikamme suurimpiin ongelmiin: ilmastokriisiin, pandemioihin ja luontokatoon. Eläinten perusoikeudet auttaisivat paitsi eläimiä, myös meitä ihmisiä ohjaamalla yhteiskuntaa kunnioittavamman yhteiselon äärelle”, toteaa Suomen eläinoikeusjuristit ry:n puheenjohtaja Birgitta Wahlberg.

Aloitteen luovuttavat eduskunnalle yhdistyksen puheenjohtaja Birgitta Wahlberg, varapuheenjohtaja Visa Kurki, hallituksen jäsen Venla Mathlein sekä yhdistyksen jäsenet Jussi Hakanen ja Anna Turkki. Aloitteen vastaanottaa istuntoyksikön kansliapäällikkö Antti Linna.  Lisätiedot

Birgitta Wahlberg

Puheenjohtaja, Suomen eläinoikeusjuristit ry

birgitta.wahlberg@abo.fi

040 5636107 (yhteydenotot tekstiviestitse)