ELÄINTEN VUORO

MISTÄ TULLUT, MITÄ TAVOITTELEE?

SUOMEN ELÄINOIKEUSJURISTIT RY

Suomen eläinoikeusjuristit ry on saanut alkunsa yhdysvaltalaisesta Nonhuman Rights Projectista, joka pyrkii takaamaan eläimille tietyt perusoikeudet. Heidän työnsä on poikinut muihin maihin kansallisia ryhmiä, jotka pyrkivät samaan tavoitteeseen omien oikeusjärjestelmiensä kautta.

Suomen ryhmä aloitti työnsä loppuvuodesta 2016 ja Suomen eläinoikeusjuristit ry perustettiin helmikuussa 2018. Ryhmä koostuu suomalaisista juristeista ja oikeustieteilijöistä. Työskentelemme eläinten suojelun puolesta perusoikeuksien tunnustamisen kautta. Esitämme konkreettisia muutosehdotuksia perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön, sillä tällä hetkellä muiden kuin ihmisten tuntevuutta ja oikeuksia ei ole huomioitu Suomen perustuslaissa. Heikommassa asemassa olevia on puolustettava ja heistä on huolehdittava. Kuten oikeushistoria osoittaa perusoikeudet ovat perusta vääryyksien korjaamiselle. Emme kuitenkaan ole vaatimassa eläimille ihmisoikeuksia vaan eläinoikeuksia.

Demokraattisessa oikeusvaltiossa perustavanlaatuiset muutokset tapahtuvat lainsäädännön ja oikeuskäytännön kautta. Siksi konkretisoimme ja jaamme tietoa siitä, mitä eläinten perusoikeudet voisivat Suomen lainsäädännössä tarkoittaa ja miksi niistä pitää säätää. Lähestymme työssämme niin lainsäätäjiä ja viranomaisia kuin myös tavallisia kansalaisia.

ajankohtaiset asiat