MISTÄ TULLUT, MITÄ TAVOITTELEE?

SUOMEN ELÄINOIKEUSJURISTIT RY

Suomen eläinoikeusjuristit ry on saanut alkunsa yhdysvaltalaisesta Nonhuman Rights Projectista, joka pyrkii takaamaan eläimille tietyt perusoikeudet. Heidän työnsä on poikinut muihin maihin kansallisia ryhmiä, jotka pyrkivät samaan tavoitteeseen omien oikeusjärjestelmiensä kautta.

Suomen ryhmä aloitti työnsä loppuvuodesta 2016 ja Suomen eläinoikeusjuristit ry perustettiin helmikuussa 2018. Ryhmä koostuu suomalaisista juristeista ja oikeustieteilijöistä. Työskentelemme eläinten suojelun puolesta perusoikeuksien tunnustamisen kautta. Esitämme konkreettisia muutosehdotuksia perustuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön, sillä tällä hetkellä muiden kuin ihmisten tuntevuutta ja oikeuksia ei ole huomioitu Suomen perustuslaissa. Heikommassa asemassa olevia on puolustettava ja heistä on huolehdittava. Kuten oikeushistoria osoittaa perusoikeudet ovat perusta vääryyksien korjaamiselle. Emme kuitenkaan ole vaatimassa eläimille ihmisoikeuksia vaan eläinoikeuksia.

Demokraattisessa oikeusvaltiossa perustavanlaatuiset muutokset tapahtuvat lainsäädännön ja oikeuskäytännön kautta. Siksi konkretisoimme ja jaamme tietoa siitä, mitä eläinten perusoikeudet voisivat Suomen lainsäädännössä tarkoittaa ja miksi niistä pitää säätää. Lähestymme työssämme niin lainsäätäjiä ja viranomaisia kuin myös tavallisia kansalaisia.

NÄIN OSALLISTUT JA AUTAT

Tulemme syksyllä 2020 julkaisemaan kampanjamme ja teemme kovasti töitä sen eteen.

Mutta tarvitsemme silti apuasi.

Voimme yhdessä luoda maailman, jossa elämme kunnioittavasti muiden eläimien kanssa. Osallistu työhön ja ole osa muutosta. 

1

PYYDÄ
MUUTOSTA

Ota yhteyttä kansanedustajiin ja pyydä heitä toimimaan perustuslakiehdotuksemme mukaan. Kun pyydät lainsäädäntöön muutoksia, olet konkreettinen osa muutosta. 

2

OLE
SANANSAATTAJA

Jaa tietoa ja kerro Suomen Eläinoikeusjuristien työstä muille – ystäville, naapureille, päättäjille. Mitä laajemmalle viesti kulkee, sitä lähempänä olemme eläinten perusoikeuksien toteutumista. 

3

MAHDOLLISTA
ASIANTUNTIJATYÖ

Auta meitä toteuttamaan asiantuntijuuttamme. Lahjoitukset Eläinten vuorolle mahdollistavat eläinten perusoikeuksien puolesta työskentelyn ja kampanjoinnin. 

ajankohtaiset asiat

Suomen eläinoikeusjuristit ry:lle on myönnetty rahankeräyslupa 30.6.2020 alkaen. Lupanumero on RA/2020/801.