yhdistyksen HALLITUS

Hallituksen puheenjohtaja

VTT (julkisoikeus), julkisoikeuden yliopisto-opettaja, tutkijatohtori, Åbo Akademi

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n perustajajäsen ja perustuslakimuutosehdotuksen laatimisen aloitteentekijä

Global Journal of Animal Law aikakausijulkaisun perustaja

Educational Group for Animal Law Studies (EGALS) -ryhmän jäsen

Trofeeton EU-työryhmän puheenjohtaja ja perustaja

Väitellyt tuotanto- ja teuraseläinten hyvinvoinnin sääntelystä ja valvonnasta vuonna 2011. Aktiivinen luennoija ja puhuja niin kansallisissa kuin kansainvälisissä foorumeissa. Opettaa eläinoikeutta ja on aktiivisesti edistänyt eläinoikeusopetusta Suomessa. Tieteellisenä mielenkiinnon kohteena on erityisesti eläinoikeus oikeustieteellisenä oppiaineena – mitä se on ja mitä se ennenkaikkea ei ole.

Hallituksen varapuheenjohtaja

PhD, tutkijatohtori, Helsingin Yliopiston tutkijakollegium

Global Journal of Animal Law aikakausijulkaisun päätoimittaja

Väitellyt oikeussubjektin käsitteestä vuonna 2017. Erikoistunut eläinoikeuden teoreettisiin ja filosofisiin kysymyksiin, kuten eläinten oikeuksiin. Opettaa ja tutkii oikeusteoreettisia kysymyksiä. Kotisivu www.visakurki.net

 

Hallituksen jäsen

OTT, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, post doc -tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Väitellyt optimaalisesta eläinsuojelusta rikosprosessissa ja julkishallinnossa vuonna 2017. Perehtynyt erityisesti eläinsuojelurikoskysymyksiin. Luennoi eläinoikeudesta ja eläinten suojelusta yliopistossa ja viranomaisissa sekä kirjoittaa em. asioista. Tekee jatkotutkimusta eläinsuojelurikoksista. 

 

Hallituksen jäsen ja hallituksen sihteeri

OTM, Helsingin yliopisto
 
Työskennellyt asianajo- ja konsultointialalla. Kiinnostunut eläinoikeuksien ja eläinten aseman edistämisestä juridisin keinoin.
 
 

Hallituksen jäsen

OTM, Turun yliopisto 2014, Väitöskirjatutkija (yritysvastuu ja oikeussuojakysymykset), Itä-Suomen yliopisto 2017 alkaen. 
 
Työskennellyt Euroopan parlamentin ihmisoikeusvaliokunnassa, MEP:n avustajana ja eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Kiinnostunut eläinoikeustieteestä, biodiversiteetin suojelemisesta sekä eläinten aseman edistämisestä juridisin keinoin.

Hallituksen jäsen

oikeustieteen opiskelija, Turun yliopisto

Kirjoittanut notaaritutkielman oikeusteorian alalla aiheesta ”Onko eläimillä oikeuksia?”. Kiinnostunut eläinoikeudesta ja eläinoikeuksien edistämisestä juridisin keinoin.

Hallituksen jäsen

Vuoden 2020 OTM, Lapin yliopisto

Työskennellyt asianajoalalla vuoden 2018 alusta lähtien yleisjuridiikan, sekä seura- ja harraste-eläimiin, erityisesti urheiluhevosiin liittyvän juridiikan saralla. Suorittaa parhaillaan Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkintoa. Kiinnostunut eläinoikeustieteestä, sen kehittämisestä Suomessa, sekä eläinoikeuksien ja eläinten aseman edistämisestä juridisin keinoin.

TARVITSEMME APUASI

OTA YHTEYTTÄ

Emme pysty tähän yksin.
Edustamme miljoonia ilman ääntä yhteiskunnassa, joten otamme kiitollisuudella vastaan kaiken tuen.
Ilman näkyvyyttä olemme näkymättömiä, ja haemme tukea kampanjamme ja sanomamme mainostusta varten. Olemme kiitollisia avustasi.

Tavoitatte meidät sähköpostitse osoitteesta info@elaintenvuoro.fi.