fbpx

Allekirjoittamalla luot parempaa tulevaisuutta

2.3.2023

On aikoja, joina meidän on tehtävä perustavanlaatuisia päätöksiä kohti parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Elämme parhaillamme juuri sellaista aikaa. 

Se, miten kohtelemme muita tuntevia olentoja, on olemassaolomme kulmakivi. Ihmisyyden ytimessä tulisi olla kaikkien lajien elämän edellytysten turvaaminen ja kunnioittava yhteiselo. Tällä hetkellä eläimille systemaattisesti aiheuttamamme kuolema ja kärsimys, samoin kuin ilmastokriisi ja lajikato, ovat merkkejä siitä, että olemme hakoteillä. 

Suomen eläinoikeusjuristien laatima kansalaisaloite antaa jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden lähettää kansanedustajille vahva viesti siitä, että haluamme tulevaisuuden, jossa kaikkia tuntevia olentoja kunnioitetaan. 

Nostamalla eläinten perusoikeudet ihmisoikeuksien rinnalle voimme varmistaa, että:

1) eläinten perusoikeudet otetaan huomioon lakeja säädettäessä, 

2) viranomaisten ja tuomioistuinten on lakeja soveltaessaan huomioitava eläinten perusoikeudet ja ristiriitatilanteessa tasapainotettava ihmisten ja eläinten perusoikeuksia oikeudenmukaisesti, sekä 

3) jokaisen kansalaisen on kunnioitettava eläinten perusoikeuksia omassa toiminnassaan. 

Kuten tiedämme, ihmisoikeudet eivät ole poistaneet ihmisten maailmasta kaikkea pahaa. Niin eivät tule tekemään myöskään eläinten perusoikeudet. Ne kuitenkin antavat oikeudellista vipuvartta muuttaa yhteiskunnan toimintoja kestävämpään suuntaan sekä puuttua yksittäisiin perusoikeuksien loukkauksiin. Lisäksi ne antavat, sekä kansallisesti että kansainvälisesti, vahvan viestin: olemme sitoutuneet elämään vastuullisemmalla ja vähemmän kärsimystä aiheuttavalla tavalla.

Vetoamme jokaiseen kansalaiseen. Nyt on aika vaikuttaa tähän historiallisen tärkeään asiaan – siihen, mitä olemme ihmisinä. Tunnustamalla eläinten perusoikeudet perustuslaissa emme vaikuta vain eläinten elämään, vaan yhteiseen tulevaisuuteemme. Kaunis maailmamme on tuhoutumassa, ja tarvitsemme vahvoja ratkaisuja. Oikeusvaltiossa muutos saadaan aikaan lakia muuttamalla, ja perustavanlaatuinen muutos perustuslakia muuttamalla. Ole osa muutosta. Allekirjoita kansalaisaloite eläinten perusoikeuksista. Kiitos.

 

TAUSTAA:

Kansalaisaloitteen taustana on Suomen eläinoikeusjuristit ry:n työ sen eteen, että eläinten perusoikeudet kirjattaisiin Suomen perustuslakiin. Yhdistyksen perustajajäsenet aloittivat eläinten perusoikeuksien konkreettisen sisällön kirjoittamisen vuonna 2016. Työryhmään kuului oikeustieteen tutkijoita ja opiskelijoita. Työ kesti muutaman vuoden, jonka jälkeen yhdistys perustettiin ystävänpäivänä 2018. Ehdotus kirjoitettiin hallituksen esityksen muotoon, jotta se tarjoaisi kansanedustajille helppokäyttöisen työkalun eläinten perusoikeuksien säätämiseksi. Ehdotus on luettavissa kokonaisuudessaan yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa  https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus. Marraskuussa 2022 kansanedustaja Mai Kivelä teki lakialoitteen yhdistyksen ehdotuksesta. Tällä hetkellä lakialoite on perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Birgitta Wahlberg

Puheenjohtaja

Suomen eläinoikeusjuristit ry