fbpx

Kansanedustaja Mai Kivelän lakialoite: eläinten oikeudet perustuslakiin

LEHDISTÖTIEDOTE
11.11.2022
Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) on jättänyt lakialoitteen eläinten perusoikeuksien kirjaamisesta Suomen perustuslakiin. Ehdotus turvaa eläimille useita perustuslaillisia oikeuksia. Esimerkiksi luonnonvaraiset eläimet saisivat muun muassa oikeuden elämään ja oikeuden elää vapaudessa omassa elinympäristössään. 

Lakialoite eläinten perusoikeuksien tunnustamiseksi Suomen perustuslaissa vie jokaiselle kansanedustajalle tarkkaan pohdittavaksi suhteemme eläimiin ja yhteiseen elinpiiriimme. Aloite kutsuu tekemään päätöksiä, jotka eivät ainoastaan vaikuta eläinten elinmahdollisuuksiin, vaan myös ihmisten tulevaisuuteen. 

”On suuri vääryys, että laki ei tällä hetkellä aidosti turvaa eläinten oikeuksia ja hyvinvointia. Eläimet ovat tuntevia olentoja, jotka elävät elämäänsä omista lähtökohdistaan käsin. Julkilausuttu tavoite on, että laki edistää eläinten hyvinvointia ja suojelee eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Tämä ei kuitenkaan toteudu nykyisellään. On meidän velvollisuutemme suojella myös muiden lajien oikeuksia, koska eläimet eivät voi edustaa itse itseään”, Kivelä toteaa.

Aloite perustuu Suomen eläinoikeusjuristien laatimaan perusoikeusehdotukseen. 

“Se, miten käytämme eläimiä, on osasyy aikamme suurimpiin ongelmiin: ilmastokriisiin, pandemioihin ja luontokatoon. Eläinten perusoikeudet auttaisivat paitsi eläimiä, myös meitä ihmisiä”, toteaa Suomen eläinoikeusjuristit ry:n puheenjohtaja Birgitta Wahlberg.

”EO-juristien ehdotus on laadittu huolella ja ammattitaitoisesti”, Kivelä jatkaa.Taustaa:

Vuonna 2015 Birgitta Wahlberg pyysi kollegoitaan mukaan laatimaan ehdotusta eläinten perusoikeuksista. Tiimiin tulivat mukaan Wahlberg (julkisoikeuden yliopisto-opettaja, Åbo Akademi), Visa Kurki (yleisen oikeustieteen apulaisprofessori, Helsingin yliopisto), Tarja Koskela (yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto), Susanna Pirilä (OTM), Albert Jäntti (oik.yo, Helsingin yliopisto) ja Roope Kanninen (oik.yo, Lapin yliopisto).

Työryhmä laati vuosien 2016-2017 aikana ehdotetun perustuslakimuutosehdotuksen eläinten perusoikeuksista. 

Tavoitteena oli:

1) määritellä, mitä eläinten tuntoisuuden tunnustaminen, josta on kirjaus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa, tarkoittaa Suomessa, 

2) konkretisoida, mitä eläinten perustuslailliset oikeudet merkitsevät, ja

3) määritellä eläinten perusoikeuksien taustalla olevat keskeiset periaatteet: varovaisuusperiaate, välttämättömyysperiaate ja suhteellisuusperiaate.

Ensimmäinen muutosluonnos lähetettiin useille asiantuntijoille kommentoitavaksi. Tämän jälkeen perustettiin voittoa tavoittelematon järjestö Suomen eläinoikeuslakiyhdistys ry ystävänpäivänä 2018.  Nykyään järjestön jäsenistöön kuuluu yli sata juristia ja oikeusoppinutta, minkä lisäksi järjestöä tukevat monet yksityishenkilöt Suomessa.

Lakiehdotus koostuu viidestä pääosasta: (1) Eläinten suojelu, (2) Eläinten perusoikeuksien turvaaminen, (3) Luonnonvaraisten eläinten perusoikeudet, (4) Ihmisen hoidosta riippuvaisten eläinten perusoikeudet ja (5) Eläinten kasvatuskielto.

Ehdotuksessa asetettaisiin esimerkiksi julkisille viranomaisille perustuslaillinen velvoite turvata eläinten aineelliset perusoikeudet. 

Suomen eläinoikeusjuristien ehdotus: https://www.elaintenvuoro.fi/suomen-elainoikeusjuristit/#ehdotus 


Yhteydenottopyynnöt:

info@elaintenvuoro.fi