MITEN LIITTYÄ JÄSENEKSI

LIITY SUOMEN ELÄINOIKEUSJURISTEIHIN!

Suomen eläinoikeusjuristit ry pyrkii parantamaan eläinten asemaa yhteiskunnassa muun muassa ajamalla eläimille perusoikeuksia.
Yhdistys myös edistää eläinoikeuden opetusta ja akateemista tutkimusta Suomessa.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä juristit ja oikeustieteen opiskelijat. Tutkintonimike ei ole asian suhteen relevantti vaan opintojen sisältö. Jäsenmaksu on 30 €.

Tukijäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa tukea yhdistyksen tavoitetta. Tukijäsenyyden jäsenmaksu on vapaavalintainen, kuitenkin vähintään 30 €. Tukijäsenellä ei ole varsinaisen jäsenen oikeuksia eikä velvollisuuksia.

Jäsenhakemukset käsittelee hallitus kokouksissaan.
Kokouksia pidetään keskimäärin kerran kuussa.

Tukijäsenen jäsenmaksun voi maksaa tilille Ålandsbanken FI06 6601 0010 1037 60, viitteellä 1012. Jäsenmaksu on vapaavalintainen, kuitenkin vähintään 30 €.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun voi maksaa tilille Ålandsbanken FI06 6601 0010 1037 60, viitteellä 1009. Jäsenmaksu on 30 €.