fbpx

Suomen eläinoikeusjuristit: Pienpetojen tappokilpailu voitaisiin kieltää

10.11.2022

Suomen eläinoikeusjuristit ry katsoo, että pienpetojen tappokilpailu voitaisiin kieltää maa- ja metsätalousministeriön tai valtioneuvoston toimesta. Siksi kehotamme ottamaan yhteyttä ministereihin ja ennen kaikkea maa- ja metsätalousministeriin. Olemme laatineet alle viestipohjan, jota voi vapaasti käyttää. Siinä on esitetty vaihtoehdot voimassa olevaan lainsäädäntöön nojaten.

”Arvoisa ministeri

18.11-20.11.2022 Suomussalmella järjestettävä pienpetojen tappokilpailu on herättänyt kansalaisissa laajaa huolta, mikä antaa vahvan ja selkeän viestin siitä, ettei tällainen kilpailu vastaa nykyistä käsitystä eläinten hyvästä ja kunnioittavasta kohtelusta. Tämä ja tämänkaltaiset kilpailut voitaisiin kieltää maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä tai valtioneuvoston asetuksella.

Eläinsuojelulain 16 §:n 3 momentin mukaan “maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää pitämästä sellaisia eläinkilpailuja tai muita vastaavia tilaisuuksia, joissa eläimille voi aiheutua tarpeetonta kipua, tuskaa tai kohtuutonta rasitusta”. Vaikka kyseessä ei ole eläinkilpailu, kyseessä on kiistatta muu vastaava tilaisuus. Kilpailu kannustaa laiminlyömään metsästyksen keskeisiä periaatteita tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan eläimille tarpeetonta kärsimystä. On huomioitava, että metsästyslain 20 §:ssä säädetään, että metsästystä on harjoitettava siten, ettei eläimille aiheuteta tarpeetonta kärsimystä ja siten ettei eläinkantoja vaaranneta. Pienpetokantojen paikallinen romahduttaminen lisää pienpetokantojen lisääntymistahtia ja lisää tautiriskiä kauempaa tulevien yksilöiden täyttäessä syntyneen tyhjiön. Kehotammekin ensisijaisesti maa- ja metsätalousministeriötä kieltämään kilpailun eläinsuojelulain 16 §:n 3 momentin nojalla.

Lisäksi valtioneuvosto voi eläinsuojelulain 3 §:n 2 momentin nojalla antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä on pidettävä tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamisena eläimille. Kehotammekin toissijaisesti valtioneuvostoa ryhtymään kiireisiin toimiin eläinsuojeluasetuksen 14 §:n muuttamiseksi niin, että metsästyskilpailut määriteltäisiin tarpeettoman kärsimyksen aiheuttamiseksi. Tämä selventäisi myös metsästyslain 20 §:n sisältöä. Eritysesti luolapyynti on omiaan aiheuttamaan eläimille pitkittynyttä ja turhaa kärsimystä ja kipua ennen kuolemaa.

Toivomme teiltä kiireistä toimintaa kilpailujen estämiseksi. Tämän kaltainen metsästystoiminta ei vastaa sitä, miten sivistyneessä yhteiskunnassa tulisi toimia.

Ystävällisin terveisin,
XX”