fbpx

Mallikirje

Ota yhteyttä kansanedustajiin mielellään omin sanoin, jotta viestistä käy ilmi, että se on aidon ihmisen mielipide. Ohessa olevasta mallikirjeestä voit kuitenkin saada ajatuksia siitä, miten muotoilla viestisi. Liitteestä löydät myös kansanedustajat aakkosjärjestyksessä. Päättäjien velvollisuus on kuunnella kansalaisten mielipiteitä, joten älä arkaile ilmaista sitä – muista kuitenkin asiallisuus ja ystävällisyys.

Hyvä kansanedustaja XXX,

Suomen eläinoikeusjuristit ry on kirjoittanut auki, mitä eläinten perusoikeudet voisivat pitää sisällään Suomen perustuslaissa. Eläinoikeusjuristien ehdotus koostuu viidestä pykälästä, jotka kokonaisuutena luovat eläinten perusoikeudet. Ne käsittävät konkreettisten eläinten perusoikeuksien sisällön lisäksi julkisen vallan vastuusta kehittää yhteiskuntaa siten, että myös eläinten intressit voidaan ottaa yhteiskunnassa tosiasiallisesti huomioon.

Eläinten perusoikeuksien tunnustaminen ja niistä säätäminen edistäisi ihmisen ja muiden eläinten yhteiseloa. Esimerkiksi perustuslakimuutosehdotuksen ensimmäisen pykälän toisessa momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että eläinten etu ja yksilölliset tarpeet on otettava huomioon kaikessa julkisessa ja yksityisessä toiminnassa, joka vaikuttaa olennaisesti eläinten elinolosuhteisiin tai elinmahdollisuuksiin. Ympäristökriisi, ilmastokriisi, biodiversiteettikato ja käynnissä oleva pandemia linkittyvät kaikki siihen, miten ihminen käyttää eläimiä hyväkseen. Näin ollen on selvää, että eläinten perusoikeuksista säätämisessä ei ole pelkästään kyse eläinten perusoikeuksista, vaan meidän kaikkien tulevaisuudesta. Siksi pyydän, että tutustuisit kansanedustajana tarkkaan perustuslakimuutosehdotukseen ja ryhtyisit tarvittaviin toimenpiteisiin eduskunnassa, jotta asia etenee.

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n laatima perustuslakimuutosehdotus löytyy täältä: https://www.elaintenvuoro.fi/ehdotuksemme/
Klikkaamalla pykälää pääset lukemaan sen sisällön perusteluja. Voit myös halutessasi ladata sen pdf:nä tietokoneellesi.

Toivon, että eduskunnassa aloitettaisiin niin pian kuin mahdollista keskustelu eläinten perusoikeuksien tunnustamisesta. Tässä keskustelussa Suomen eläinoikeusjuristit ry, eläinoikeudenalan asiantuntijoina, ovat varmasti avuksi ja antavat lisätietoa.

Terveisin,
XXXXX